เรารับทำแบบต่างๆในการบรรจุกล่องของใช้ในโรงแรม คุณสามารถออกแบบของใช้ในโรงแรมแบบต่างๆได้ สามารถเลือกสีกล่องเอง ใส่โลโก้โรงแรมบนกล่อง Hotel Amentities ได้ทุกรูปแบบ 

ตัวอย่างกล่องแปรงสีฟันโรงแรม, หวี, สบู่, ชุดโกนหนวด, หมวกคลุมผม, แชมพู, ครีมนวด โรงแรมพิมพ์โลโก้

สร้างมูลค่าเพิ่มให้โรงแรมคุณได้จากการสั่งผลิตของใช้ในโรงแรมกับเรา ราคาถูกกว่า Makro และยังสามารถออกแบบกล่องของใช้ในโรงแรมเอง เลือกสีกล่องของใช้ในโรงแรมเอง และใส่โลโก้โรงแรมบนกล่องของใช้ในโรงแรม

ชุดแปรงสีฟันในโรงแรม | Dental Kit | แปรงสีฟัน ยาสีฟันขนาด3กรัม

หวีใช้ในโรงแรมบรรจุกล่อง, แปรงสีฟันใช้ในโรงแรมบรรจุกล่อง

หวีใช้ในโรงแรม
Close Menu